O nas

Tovarna zdravil, prehranskih dopolnil in kozmetike Yasenka je bila odprta v Vukovarju 29. decembra 2014. Na 6000 kvadratnih metrih se nahajajo trije sodobno opremljeni oddelki: Oddelek za proizvodnjo poltrdnih pripravkov – krem, mazil in gelov, Oddelek za proizvodnjo nesterilnih tekočih pripravkov – sirupov in tekočih prehranskih dopolnil ter Oddelek za proizvodnjo trdnih pripravkov – tablet in kapsul. Naši vrhunski strokovnjaki v analiznem laboratoriju za spremljanje kakovosti izdelkov nenehno kontrolirajo vse Yasenka pripravke in tako zagotavljajo njihovo izjemno kakovost.

MI_logo1

1990

Ustanovitev Medical Intertrade

PL_SVG

1992

Odprta je prva lekarna Joukhadar

Y_logo_svg

2014

Začetek obratovanja tovarne Yasenka

Vizija

Yasenkin podpis lahko nosijo le vrhunski izdelki. Prepoznavno kakovost naših izdelkov zagotavljamo z uvajanjem in nenehnim izboljševanjem najvišjih standardov kakovosti, najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskimi kadri. Standardom ne želimo le slediti, želimo jih ustvarjati, saj le tako lahko postanemo zanesljiv in zaželen partner naših potrošnikov – ter nov član njihovih družin.

Poslanstvo

Zdravje je ključni predpogoj za kvalitetno življenje, kakovostno življenje pa je pogoj za občutek samozavesti, osebne izpolnjenosti in sreče. Skrb za zdravje je torej za nas veliko več kot le delo; Skrb za zdravje je naše poslanstvo, h kateremu pristopamo z veliko ljubezni in še več odgovornosti, saj jgre za skrb za srečo naših kupcev in njihovih družin. Kot pravemu družinskemu podjetju je osrečevati družine s skrbjo za njihovo zdravje za nas velika čast, plemenit izziv – in naša sreča.

Inovativnost in tehnologija

Nenehno in načrtno spremljamo tržne trende, projekte in obnašanje končnih kupcev z namenom pridobivanja aktualnih informacij, ki so potrebne za razumevanje in prilagajanje današnjemu trgu. Zavedamo se pomena raziskav zaradi kompleksnosti trga in nenehnih sprememb, ki se na njem dogajajo. Prav zato je vlaganje v raziskave na samem vrhu naših prioritet.

Raziskovanje je organizacijska enota, katere osnovna naloga je razvoj novih in izboljšanje obstoječih izdelkov ali storitev, iskanje nove uporabne vrednosti starih izdelkov ali storitev ter izboljšanje in razvoj obstoječih proizvodnih in tehnoloških poslovnih procesov. Vsaka dobra ideja, projekt in posel se začne pri končnih kupcih, njihovih potrebah ali željah. Na nas je, da prepoznamo vaše potrebe in želje – in vam vedno ponudimo najboljšo rešitev.

Standard i kvaliteta

Naše prednosti

Tehnologija

Lastna proizvodnja

Kontrola in nadzor kakovosti

Z uvajanjem najnovejših tehnologij povečujemo kakovost in učinkovitost ter tako izpolnjujemo vse zahteve domačega in mednarodnega trga.

Nenehno spremljanje in implementacija tehnološkega razvoja, novih dosežkov in znanj na področju znanosti in tehnologije zagotavlja stalno konkurenčnost na trgu in nas korak za korakom približuje samemu vrhu med proizvajalci v farmacevtski industriji. Z uporabo najnovejših tehnologij v farmacevtski industriji stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev in krepitvi nadzora kakovosti ter stalnemu izobraževanju zaposlenih. Tovarna Yasenka stremi k temu, da sledi svetovnim trendom uporabe proizvodnih tehnologij, ki ne obremenjujejo okolja, zato svoje delovanje usklajuje z zakoni in predpisi. Certifikat ISO 9001:2008 je potrditev naših poslovnih uspehov, hkrati pa tudi spodbuda za nove dosežke.

Proizvodnja v Yasenki je razdeljena na tri oddelke in sicer glede na farmacevtsko obliko: poltrdne, nesterilne tekoče in trdne peroralne oblike. Proizvodnja se začne v sodobnem prostoru, opremljenem s tehtnico in tehtalno komoro, ki zagotavlja zaščito surovin in proizvodnih delavcev. Komora, pod katero se izvaja tehtanje, ves čas usmerja zrak proti setu filtrov, s čimer preprečuje navzkrižno kontaminacijo surovin in ščiti operaterja med tehtanjem. Vsa proizvodna območja, kjer je izdelek v stiku z zrakom, izpolnjujejo zahteve GMP razreda D.

Linija za proizvodnjo tekočih oblik omogoča varno in učinkovito proizvodnjo v zaprtem sistemu.

Proizvodnja poltrdnih oblik poteka na vakuumskem mešalniku z rotorsko statorskim homogenizatorjem, ki zagotavlja proizvodnjo v skladu z zahtevami Dobre proizvodne prakse in proizvodnjo v skladu z najnovejšimi trendi na področju kozmetike.

V tovarni so nameščeni sistem za proizvodnjo in distribucijo čistega stisnjenega zraka ter sistem za proizvodnjo in distribucijo prečiščene vode, ki sta validirana in kontrolirana.

Kontrola kakovosti vključuje fizikalno-kemijski in mikrobiološki laboratorij, kjer se izvajajo analize surovin in embalaže, vmesnih proizvodov, končnih izdelkov, stisnjenega zraka, prečiščene vode in proizvodnih pogojev. Laboratoriji so opremljeni z najsodobnejšo usposobljeno laboratorijsko opremo in instrumenti, ki zagotavljajo zanesljive analizne rezultate. Testi se izvajajo v skladu s specifikacijami in analiznimi metodami, ki so usklajene z zahtevami Evropske farmakopeje in regulativnimi zahtevami. Ključni procesi Laboratorija za kontrolo kakovosti so predvsem vzorčenje zdravilnih učinkovin in pripravkov, razvoj analiznih metod, izvajanje analiznih testov, prenos analiznih metod, izdajanje analiznih potrdil in spremljanje stabilnosti pripravkov. Osnovna naloga je pridobitev točnih in natančnih rezultatov analiz, s katerimi lahko kasneje spremljamo dolgoročne rezultate in morebitne spremembe.

Oddelek za zagotavljanje kakovosti, kot tudi vsi zaposleni Yasenke d.o.o., je odgovoren za definiranje, implementacijo, spremljanje in izboljšanje učinkovitega sistema vodenja kakovosti, da bi zagotovili dobavo visokokakovostnih izdelkov na trg. Sistem kakovosti v Yasenka d.o.o. opredeljuje zagotavljanje kakovosti z vrsto pisnih standardnih postopkov glede na področje uporabe.

Potrditev uspešnosti implementacije sistema kakovosti je pridobitev certifikata dobre proizvodne prakse v skladu z EU GMP in Direktivo 2003/94/EC, Certifikata ISO 22000:2005 za proizvodnjo prehranskih dopolnil in Certifikata ISO 9001:2015.